Yrityksen toiminta on päättynyt 31.12.2020

tasoluokitus-taso1-FIN.png

Keuda, Kerava

”Kartoittaessamme paikallisia toimijoita yhteistyömahdollisuuksien osalta MINEL Security osoittautui aktiiviseksi ja arvoihimme sopivaksi yritykseksi toiminta-alueellamme. Opiskelijat kehuivat varauksetta MINELin tarjoamissa työtehtävissä saatua oppia, sekä erityisesti yrityksen aktiivista otetta työharjoittelijoiden päivittäiseen ohjaamiseen. 

Opettajan näkökulmasta olen ollut erittäin tyytyväinen MINEL Securityyn yhteistyökumppanina, sillä lähettäessäni sinne harjoittelijoita voin olla jatkossakin varma, että heidän toimintaansa tarkkaillaan, ohjataan ja kehitetään jatkuvasti myös työelämäjakson aikana.”


Tomi Koskela
Turvallisuusalan opettaja
Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä - Keuda

Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille

Tuko Logistics, Kerava

”Tuko kilpailutti vartiointipalvelut vuonna 2016 ja valinta osui MINEL Securityyn. Perusteet valinnalle olivat selkeät, koska MINEL Securityn ammattitaitoinen henkilöstö tunsi jo entuudestaan ko. jakelukeskuksen toiminnallisuudet ja heidän ammattitaitonsa oli korkealla tasolla heti kumppanuuden alussa.

 

MINEL Security on vastannut jakelukeskuksen paikallisvartioinnista, etäaulapalvelusta, porttitarkastuksista, avain- ja kulunhallinnasta sekä kiinteistön teknisestä valvonnasta yhdessä kiinteistöpalvelukumppaneiden kanssa. MINEL Security on kehittänyt vahvasti omaa osaamistaan koko yhteistyön ajan ja edesauttanut Tuko Logisticsin turvallisuusasioiden jatkuvaa kehittämistä. Yhteistyö on sujunut koko ajan erittäin hyvin ja se on antanut molemmille osapuolille mahdollisuuden kehittyä omilla osa-alueillaan.”


Juha Viskari
toimitusjohtaja
Tuko Logistics Osuuskunta

© 2020 MINEL SECURITY