Referenssit

Keuda, Kerava

”Keuda käynnisti turvallisuusalan koulutusohjelmansa Keravalla syksyllä 2018. Laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttamisen yksi peruspilareista on jatkuva työelämäyhteistyö, mikä mahdollistaa opetussisältöjen mukauttamisen työelämän tarpeita vastaaviksi sekä avaa opiskelijoille ovia työssäoppimisjaksoille ja koulutuksen jälkeiseen työelämään. Kartoittaessamme paikallisia toimijoita yhteistyömahdollisuuksien osalta MINEL Security osoittautui aktiiviseksi ja arvoihimme sopivaksi yritykseksi toiminta-alueellamme.

Konkreettinen yhteistyö MINELin kanssa käynnistyi alkuvuodesta 2019 TE-koulutukseen osallistuneiden aikuisopiskelijoiden harjoittelujakson myötä. Merkittävä osa opiskelijoista osoitti kiinnostustaan MINEL Securityn työharjoittelumahdollisuuksia kohtaan ja haastattelukierroksen jälkeen yrityksen paikallisvartiointitoimeksiantoon valikoitui kaksi opiskelijaa. Kevään kestäneen harjoittelujakson aikana molemmat opiskelijat kehuivat varauksetta MINELin tarjoamissa työtehtävissä saatua oppia, sekä erityisesti yrityksen aktiivista otetta työharjoittelijoiden päivittäiseen ohjaamiseen. Onnistuneen harjoittelujakson seurauksena toinen harjoittelijoista työllistyi työelämäjakson päätyttyä MINELille ja yrityksen joustava suhtautuminen koulutukseen mahdollisti tutkinnon loppuun saattamisen oppisopimuksella päätoimisen työn yhteydessä.

Opettajan näkökulmasta olen ollut erittäin tyytyväinen MINEL Securityyn yhteistyökumppanina, sillä lähettäessäni sinne harjoittelijoita voin olla jatkossakin varma, että heidän toimintaansa tarkkaillaan, ohjataan ja kehitetään jatkuvasti myös työelämäjakson aikana.

Onnistuneiden kokeilujen seurauksena tarkoituksenamme on laajentaa yhteistyötä lähivuosina. Suunnitelmissa on jo ollut yhteiset voimankäyttökoulutukset Keudan opiskelijoiden ja MINELin henkilöstön välillä sekä työharjoittelujaksot myös nuorisopuolen opiskelijoille. Toimimme jatkuvassa vuorovaikutuksessa kartoittaessamme molempia organisaatioita hyödyttäviä yhteistyömahdollisuuksia, jotta sekä Keuda että MINEL Security näyttäytyisivät myös jatkossa arvostettuina ja ammattitaitoisina turvallisuusalan toimijoina Uudellamaalla. Digitalisaation ja yleisen turvattomuuden lisääntyessä on tärkeää, että alan toimivat kykenevät reagoimaan kehittämällä ydinosaamistaan jatkuvasti sekä tarjoamalla entistä kokonaisvaltaisempia turvallisuuspalveluita perinteisen vartioinnin rinnalla.”


Tomi Koskela
Turvallisuusalan opettaja
Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä - Keuda

Tuko Logistics, Kerava

”Tuko Logistics Osk aloitti yhteistyön MINEL Securityn kanssa vuonna 2016. Tuko Logisticsin tilat ovat Tervahaudankadulla Keravalla ja kyseessä on suuri logistiikkakeskuskiinteistö piha-alueineen. Logistiikkakeskuksen koko on noin 68000 m2 ja tontin koko noin 111000 m2.

 

Tuko Logistics on toiminut päivittäistavaran hankinta- ja logistiikkayhtiönä ja tämän johdosta ko. alue kiinteistöineen on ollut erittäin aktiivinen toiminnallisesti. Alue on toiminnallinen 24/7 -rytmillä eli viikon jokaisena päivänä läpi vuorokauden. Vartiointiliikkeeltä on edellytetty ammattitaitoa sekä varsinaisella ydinosaamisalueellaan vartioinnissa että kiinteistön teknisen hallinnan ymmärtämisessä ja sen valvonnassa. Tuko kilpailutti vartiointipalvelut vuonna 2016 ja valinta osui MINEL Securityyn. Perusteet valinnalle olivat selkeät, koska MINEL Securityn ammattitaitoinen henkilöstö tunsi jo entuudestaan ko. jakelukeskuksen toiminnallisuudet ja heidän ammattitaitonsa oli korkealla tasolla heti kumppanuuden alussa.

 

MINEL Security on vastannut jakelukeskuksen paikallisvartioinnista, etäaulapalvelusta, porttitarkastuksista, avain- ja kulunhallinnasta sekä kiinteistön teknisestä valvonnasta yhdessä kiinteistöpalvelukumppaneiden kanssa. MINEL Security on kehittänyt vahvasti omaa osaamistaan koko yhteistyön ajan ja edesauttanut Tuko Logisticsin turvallisuusasioiden jatkuvaa kehittämistä. Yhteistyö on sujunut koko ajan erittäin hyvin ja se on antanut molemmille osapuolille mahdollisuuden kehittyä omilla osa-alueillaan.”


Juha Viskari
toimitusjohtaja
Tuko Logistics Osuuskunta

© 2020 MINEL SECURITY | SUPERIOR WEBDESIGN SYMBOLI

info(at)minelsecurity.fi